A B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V

Validare poprire

Nr: 804 (23.06.2010)
Instanta: Anghelina Popescu
Continut
ROMÂNIAJUDECATORIA MIZIL Tip: Sentinta CivilaJUDETUL PRAHOVA Nr./Data: 804/23.06.2010 Autor: Sectia civila Domenii asociate: popriri VALIDARE POPRIRE Prin Sentinta civila nr.804/23.06.2010, pronuntata de Judecatoria Mizil, a fost admisa exceptia prematuritatii cererii, invocata din oficiu si respinsa actiunea formulata de creditoarea R.B., împotriva debitoarei R.E si în contradictoriu cu tertul poprit S.C. E. S.A, ca prematur introdusa. Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Mizil sub nr.804/259/2010, creditoarea R. B. S.A. în contradictoriu cu debitoarea R.E si tertul poprit SC E. SA, a solicitat instantei pronuntarea unei hotarâri prin care sa valideze poprirea înfiintata asupra salariului primit de debitorul R. E., în baza raporturilor de munca dintre aceasta si tertul poprit, în sensul obligarii acestuia din urma la a consemna suma de bani ce o datoreaza debitoarei în limita creantei creditoarei R.B. S.A. în valoare de 7868,66 lei si a cheltuielilor de executare efectuate, în total a sumei de 1161,88 lei, asa cum rezulta din Adresa de Înfiintare a popririi emise de Societatea Civila Profesionala a Executorilor Judecatoresti T. G, în dosarul de executare nr.34 M/120/2010. De asemenea, creditoarea a solicitat validarea popririi si pentru sumele scadente în viitor, în baza disp.art.460 alin.3 C.pr.civ., obligarea tertului poprit la plata cheltuielilor de judecata, ca si amendarea acestuia cu suma maxima prev. de art.460 alin.2 C.pr.civ. În motivarea cererii sale creditoarea a aratat ca între ea si debitoare a fost încheiat la data de 18.08.2008, contractul de credit nr.080820JS_0442 si având în vedere ca debitoarea nu si-a îndeplinit obligatiile asumate prin acesta, ea, creditoarea a solicitat Societatii Civile Profesionale a Executorilor Judecatoresti T.G., prin cererea de executare silita nr.216056/07.01.2010, începerea procedurilor de executare silita pentru recuperarea sumelor restante. A mai aratat creditoarea ca în temeiul art.452-457 C.pr.civ., ca urmare a cererii de executare silita mentionata, Societatea Civila Profesionala a Executorilor Judecatoresti T. G.a emis ordonanta de poprire asupra sumelor de bani pe care SC E. SA - în calitate de angajator - tert poprit -, le datoreaza, ori pe care aceasta le va datora debitoarei R. E. Aceeasi creditoare a mai aratat ca adresa de poprire emisa în dosarul nr.34 M/120/2010 a fost comunicata tertului poprit în data de 09.04.2010, însa, desi din verificarile efectuate de catre executor, rezulta ca debitoarea este angajata cu contract de munca pe perioada nedeterminata, tertul poprit a refuzat cu rea credinta sa se supuna prevederilor art.456 C.pr.civ., asa cum rezulta si din adresa nr.472/13.04.2010, anexata actiunii. La data de 28.05.2010, tertul poprit Sc E. SA a depus o întâmpinare prin intermediul careia a aratat ca nu are nici un litigiu cu creditoarea R. B., ca aceasta banca nu a solicitat înfiintarea popririi pentru debitoarea Radu Elena, salariata acestuia, acesta mentionând în adeverinta de salariu pe care a eliberat-o ca nu se obliga sa retina din salariu eventualele rate restante. A mai precizat tertul poprit ca pentru recuperarea ratelor restante creditoarea platind onorariu a solicitat sprijinul executorului judecatoresc care trebuie sa foloseasca orice alta cale legala în afara de solicitarea înfiintarii popririi pe drepturile salariale -, solicitare la care a primit raspuns negativ prin adresa emisa de tertul poprit nr.472/13.04.2010, pe care o anexeaza la dosarul cauzei. La termenul de la data de 03.06.2010, instanta a invocat din oficiu exceptia prematuritatii cererii de validare a popririi formulata de creditoare, fata de dispozitiile restrictive ale art.460 alin.1 C.pr.civ. În cauza s-au administrat probatorii cu acte. Instanta a retinut faptul ca, creditoarea RB B S.A. în contradictoriu cu debitoarea R. E. si tertul poprit SC E.SA, a solicitat instantei pronuntarea unei hotarâri prin care sa valideze poprirea înfiintata asupra salariului primit de debitorul R. E., în baza raporturilor de munca dintre aceasta si tertul poprit, în sensul obligarii acestuia din urma la a consemna suma de bani ce o datoreaza debitoarei în limita creantei creditoarei RB S.A. în valoare de 7868,66 lei si a cheltuielilor de executare efectuate, în total a sumei de 1161,88 lei, asa cum rezulta din Adresa de Înfiintare a popririi emise de Societatea Civila Profesionala a Executorilor Judecatoresti T.G., în dosarul de executare nr.34 M/120/2010. De asemenea, creditoarea a solicitat validarea popririi si pentru sumele scadente în viitor, în baza disp.art.460 alin.3 C.pr.civ., obligarea tertului poprit la plata cheltuielilor de judecata, ca si amendarea acestuia cu suma maxima prev. de art.460 alin.2 C.pr.civ. Instanta a mai retinut ca la data de 28.05.2010, tertul poprit Sc E. SA , a depus o întâmpinare prin intermediul careia a aratat ca nu are nici un litigiu cu creditoarea R.B., ca aceasta banca nu a solicitat înfiintarea popririi pentru debitoarea R.E, salariata acestuia, acesta mentionând în adeverinta de salariu pe care a eliberat-o ca nu se obliga sa retina din salariu eventualele rate restante. De asemenea, s-a mai aratat ca pentru recuperarea ratelor restante creditoarea platind onorariu, a solicitat sprijinul executorului judecatoresc care trebuie sa foloseasca orice alta cale legala în afara de solicitarea înfiintarii popririi pe drepturile salariale -, solicitare la care a primit raspuns negativ prin adresa emisa de tertul poprit nr.472/13.04.2010, pe care o anexeaza la dosarul cauzei. La termenul de la data de 03.06.2010, instanta a invocat din oficiu exceptia prematuritatii cererii de validare a popririi formulata de creditoare, fata de dispozitiile restrictive ale art.460 alin.1 C.pr.civ. Cu privire la dispozitiile speciale ale art.460 alin.1 C.pr.civ., instanta a constatat ca vointa legiuitorului a fost aceea ca numai dupa trecerea unui interval de timp bine stabilit, de 3 luni, în cazul în care tertul poprit refuza sa înfiinteze poprirea asupra debitelor pe care le are la rândul sau fata de creditor, în cazul de speta, fata de debitoarea R.E., creditoarea poate solicita instantei înfiintarea ferma a popririi sub forma validarii acesteia, deci ulterior expirarii termenului prevazut de dispozitia legala mentionata, care începe sa curga de la data comunicarii adresei de înfiintare a popririi de catre executorul judecatoresc tertului poprit, în speta tertului S.C. E. SA , cu punctul de lucru la SC R. S.A., si expira dupa 3 luni de la adresa de solicitare a popririi. Având în vedere faptul ca însasi creditoarea arata în cererea cu caracter de precizare, faptul ca Societatea Civila Profesionala a Executorilor Judecatoresti T.G. a comunicat tertului poprit adresa de înfiintare a popririi la data de 09.04.2010, iar prezenta cerere de validare a popririi si de sanctionare a tertului poprit care a refuzat înfiintarea popririi a fost formulata la data de 20.05.2010, desi pentru a fi admisa cererea prezenta putea fi formulata cel mai devreme la data de 09.07.2010, instanta urmeaza sa admita exceptia prematuritatii cererii de fata, invocata din oficiu, în baza disp.art.137 C.pr.civ. Pe cale de consecinta, în virtutea considerentelor mai sus expuse, instanta a respins cererea ca fiind prematur introdusa.ÎNTOCMIT,Judecator Popescu Anghelina1