A B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V

Validare mandat consilieri

Nr: (06.11.2007)
Instanta:
Continut
VALIDARE MANDAT DE CONSILIER LOCAL. La data de 20.03.2007, s-a înregistrat cererea formulata de petenta I A, primarul Comunei L., judeţul Vâlcea, prin care a solicitat validarea mandatelor de consilieri locali ai domnilor B. N şi G A. In motivarea acţiunii, petenta a arătat că, la alegerile locale din 6 iunie 2004, doamna B N a candidat pe lista PSDt, fiind declarata supleant pe această listă la poziţia nr. 7 iar domnul GA a candidat pe lista PUR , fiind declarat supleant în lista respectivă la pozitia nr. 3. Prin Hotărârile Consiliului local al comunei L nr.37 şi 38 din 29 septembrie 2006, s-a luat act de încetarea mandatelor de consilieri locali a numitilor BN si GA, prin demisie. Cum doamna BN şi domnul GA sunt membri supleanţi pe lista P.S.D. şi respectiv P.C. (fost Partidul Umanist din România), fapt confirmat şi de adresele partidelor respective, se impune validarea mandatelor de consilieri a acestora. In drept au fost invocate disp.art.29 alin.1 din Lg.215/2001 modificată prin Lg.286/2006 şi art. 111 C.proc.civ. Examinând materialul probator, instanţa reţine că, prin Hotărârile nr.37 şi 38 adoptate de Consiliul Local L la data de 29.09.2006, s-a constatat încetarea mandatelor de consilier local ale doamnei BN şi GA, deoarece cei doi au demisionat. Ca urmare a vacanţei celor două mandate de consilier, în temeiul Lg.67/2004, care prevede că, în caz de vacanţă a mandatelor unui consilier aparţinând unui partid politic, locul devenit vacant este ocupat de primul supleant de pe listă astfel ca se impune validarea mandatelor de consilieri a candidaţilor de pe listele P.S.D. şi P.C. (fost P.U.R.), declaraţi supleanţi. Instanţa constată îndeplinite condiţiile prevăzute de Lg.67/2004 şi urmează să valideze mandatele de consilieri ale acestora. ????????1