A B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V

TAXA DE TIMBRU

Nr: 486 (11.03.2010)
Instanta: JUDECATORIA ZALAU
Continut
Prin Încheierea de sedinta pronuntata în data de …..2009 în dosarul de „constatare nulitate contract” nr. …/2008, instanta a stabilit o taxa judiciara de timbru în valoare de 6586 lei si timbru judiciar de 5 lei în sarcina reclamantului SV Taxa a fost mentinuta în sarcina reclamantului si, prin Încheierea din …..2010, cererea acestuia pentru ajutor public judiciar a fost disjunsa, formând obiectul prezentului dosar nr. …../2010. Reclamantul a solicitat scutirea de la plata taxei, reducerea sau esalonarea acesteia întrucât, raportat la veniturile pe care le obtine, i se îngradeste liberul acces la justitie. Orice persoana fizica are posibilitatea de a beneficia de ajutor public judiciar, conform art. 4 din O.U.G. 51/2008, în situatia în care nu poate face fata cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implica obtinerea unor consultatii juridice în vederea apararii unui drept sau interes legitim în justitie, fara a pune în pericol întretinerea sa ori a familiei sale. Acest act normativ nu îngradeste, ci sprijina si înlatura piedicile din calea liberului acces la justitie, pentru persoanele aflate în situatia de a nu putea face fata cheltuielilor unui proces. Potrivit declaratiei pe proprie raspundere, reclamantul obtine un venit din salarii în valoare de 1894 lei lunar, sotia sa 754 lei lunar si detine proprietati imobiliare. În conditiile art. 8 alin.1 si 2 din O.U.G. 51/2008, privind venitul mediu net lunar pe membru de familie, cererea reclamantului SV pentru ajutor public judiciar va fi respinsa. În conditiile art. 8 alin.3 din O.U.G. 51/2008, pe temeiul art. 6 lit. d), instanta ar fi putut acorda esalonarea platii, dar a constatat ca procesul treneaza de foarte mult timp tocmai din cauza acestei chestiuni, fapt imputabil reclamantului, care, în aceasta lunga perioada, avea posibilitatea certa de a plati taxa, fie si în mai multe rate. În baza art. 15 din O.U.G. 51/2008, instanta va respinge cererea pentru ajutor public judiciar formulata de reclamantul SV si mentine în sarcina acestuia taxa judiciara de timbru în valoare de 6586 lei si timbrul judiciar în valoare de 5 lei stabilite în dosarul nr. …./2008 aflat pe rolul instantei, având ca obiect „constatare nulitate contract”, în contradictoriu cu pârâtele S..I.. si S. G. J.(Sentinta Civila 486/11 martie 2010 nepublicata)