A B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V

Succesiuni, moşteniri

Nr: 649 (10.05.2010)
Instanta: Curtea de Apel Craiova - Secţia civilă
Continut
- crearea unei situatii mai grele apelantului, prin respingerea apelului, decât aceea din hotarârea apelata. - neconcordanta între încheierea de admitere în principiu si decizia pronuntata. Prin cererea înregistrata sub nr.3258/215/2006, reclamantul M.D. a chemat în judecata pe pârâtul M.G, pentru ca, prin hotarârea ce se va pronunta, sa se dispuna partajarea averii succesorale ramase la decesul autorilor M.C., decedata la data 14.07.1978 si M.M, decedat la data de 10.02.2003. A solicitat sa se constate calitatea de bunuri proprii ale sale, respectiv: o camera având destinatia de bucatarie si baie, construita din caramida si acoperita cu tabla, edificata în anul 2000, o magazie din scândura acoperita cu tabla, edificata în anul 2000. În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca este fiul autorilor M.C. si M.M., iar de pe urma autorilor au ramas urmatoarele bunuri: o casa cu 2 camere si sala construita din caramida, acoperita cu tabla, o magazie, construite pe un teren în suprafata de 324 mp, situat în Craiova, str. Fratii Golesti, nr. 10, judetul Dolj, 4 locuri de veci situate în cimitirul Ungureni. În ceea ce priveste cheltuielile de înmormântare si pomenirile ulterioare ale autorului M.M. a aratat ca au fost suportate în exclusivitate de acesta, cheltuieli care sunt estimate la suma de 5000 lei, la nivelul anului 2003, solicitând introducerea acestora în masa partajabila. A sustinut ca la casa cu 2 camere si sala, ramasa de pe urma autorilor, prin cheltuieli proprii, a efectuat reparatii, precum si edificarea unei încaperi astfel: a reconstituit bucataria care se afla în prelungirea casei batrânesti, a înlocuit acoperisul de la casa batrâneasca cu unul de tabla, a tencuit exterior peretele din spatele casei si a turnat bordura de beton la temelia casei, tot în spate, pe toata lungimea acesteia, în anul 2001, a refacut instalatia de apa curenta, a prelungit teava de alimentare cu apa curenta. La data de 26.10.2006, pârâtul M.G. a formulat întimpinare si cerere reconventionala prin care a solicitat partajarea averii succesorale a autoarei M.C., decedata la data de 14.07.1978, având ca mostenitori pe M.M, în calitate de sot supravietuitor, cu o cota legala de 3/4, masa bunurilor succesorale fiind compusa dintr-un teren loc de casa de 227 mp (324 mp din masuratori) si casa din caramida, compusa din 2 camere si antreu, imobil situat în str. Reforma Agrara, nr.12, judetul Dolj. S-a aratat ca reclamantul M.D. a renuntat la succesiunea autoarei M.C. S-a solicitat sa se constate deschisa succesiunea autorului M.M:, decedat la data de 10.02.2003, având ca mostenitori legali pe el, în calitate de fiu, cu o cota de 1/2 si pe reclamant, în calitate de fiu cu o cota de 1/2 din masa succesorala ramasa la decesul autorului. Pârâtul a precizat ca detine din masa succesorala ramasa la decesul autorilor M.C. si M.M. cota de 7/8, iar reclamantul o cota de 1/8. Pe cale reconventionala, a solicitat sa se constate calitatea de bunuri proprii ale urmatoarelor bunuri: o cladire cu destinatia de spatiu comercial edificata de pârât, potrivit autorizatiei nr. 218/31.05.1995, lucrarea de racordare si bransament la reteaua de canalizare, inclusiv bazin, un garaj constructie edificat în anul 1974, portile de fier de la intrarea în imobil, bolta de fier pentru vita- de- vie, tencuit casa înainte de anul 2000. A sustinut ca locurile de veci nu au apartinut defunctilor si nu fac parte din succesiune, autorii fiind înmormântati în locurile de veci, care îi apartin lui. Privitor la îmbunatatirile aduse imobilului succesoral de catre reclamant a aratat ca reclamantul nu a reconstruit bucataria din prelungirea casei batrânesti, ci a efectuat dupa anul 2000, mici reparatii si îmbunatatiri la casa batrâneasca, a înlocuit acoperisul, dar si cu bani care au fost ai autorului, pe timpul vietii acestuia, la care a contribuit si el cu munca, peretele din spatele casei si bordura de la temelia acesteia s-a realizat de toti. În motivarea cererii, a aratat ca bunurile pentru care pârâtul solicita constatarea dreptului de proprietate propriu, sunt bunuri care partial fac parte din masa succesorala, iar unele din acestea sunt bunuri coachizite la dobândirea carora a avut atât el, cât si pârâtul o contributie în munca si baneasca. Prin sentinta civila nr.1078/25.01.2008, pronuntata de Judecatoria Craiova, în dosarul nr. 3258/215/2006, a fost admisa în parte actiunea formulata de reclamantul M.D. împotriva pârâtului M.G. si cererea reconventionala formulata de pârâtul M.G., împotriva reclamantului M.D. A fost omologat în parte raportul de expertiza specialitatea topo si constructii efectuate de expert N.C. si P.A. si au fost atribuite bunurile în varianta stabilita de instanta dupa cum urmeaza: Lotul nr. 1 s-a atribuit reclamantului M.D. si se compune din : teren în suprafata de 105,12 m.p. (teren pe care se afla casa de locuit , bucatarie, baie antreu, anexa C5, anexa c6 si anexa c2 astfel cum a fost individualizate pe schita anexa la raportul de expertiza ( fila 198 din dosar) si casa batrâneasca, compusa din 2 camere si antreu, edificate pe teren, magazia inclusiv cei doi pereti din zidarie, cu asigurarea iesirii pe latura estica, prin asigurarea pe proprietate a unei alei catre str. Fratii Golesti; bransament la reteaua de canalizare în indiviziune, bransament la reteaua de apa în indiviziune si bransament la reteaua de gaze în indiviziune, total valoare lot 161 124,58 lei, lot valoric care i se cuvine 58712,2 lei, urmând sa plateasca sulta catre pârâtul M.G. suma de 102 412,3 lei; Lotul nr.2 s-a atribuit pârâtului M.G. si se compune din : teren în suprafata de 121,88 m.p. din acte si 213 m.p. din masuratori, situat în Craiova, str. Fratii Golesti, nr. 10, pe care se afla magazinul si garajul (individualizate pe schita anexa aflata la fila 198 din dosar si cu C3 si C4) si asigurarea iesirii acestuia pe latura vestica pe strada Fratii Golesti, bransament la reteaua de canalizare în indiviziune, bransament la reteaua de apa în indiviziune si bransament la reteaua de gaze în indiviziune, total valoare lot 285 155,95 lei, total valoare lot cuvenit 387 568 lei, urmând sa primeasca sulta de la reclamant suma de 102 412,3 lei. Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut urmatoarele : Prin încheierea de admitere în principiu s-a admis în parte si în principiu actiunea; s-a admis în principiu cererea reconventionala; s-a constatat deschisa succesiunea autoarei M.C., decedata la data de 14.07.1978; s-a constatat ca masa succesorala ramasa la decesul acesteia se compune din cota de 1/1 din imobilul compus din teren in suprafata de 227 m.p si casa compusa din 2 camere si antreu, acoperita cu carton si tabla, situata în Craiova, str. Fratii Golesti, nr. 10, judetul Dolj; s-a constatat ca la decesul acesteia au ramas ca mostenitori acceptanti M.M., sot supravietuitor, având o cota de 1/4 din masa succesorala si M.G. - fiu, având o cota de 3/4 din masa succesorala; s-a constatat deschisa succesiunea autorului M.M, decedat la data de 10.02.2003, ca masa succesorala ramasa la decesul acestuia se compune din cota de 1/4 din imobilul compus din teren în suprafata de 227 m.p si casa din caramida compusa din 2 camere si antreu, acoperita cu carton si tabla, imobil situat în Craiova, str. Fratii Golesti, nr. 10, judetul Dolj; s-a constatat ca la decesul acestuia au ramas ca mostenitori acceptanti M.D. -fiu, având o cota de 1/2 si M.G. - fiu , având o cota de 1/2 din masa succesorala; calitatea de bunuri proprii ale reclamantului a corpului de cladire compus din bucatarie, baie si magazie, edificate pe terenul situat în Craiova, str. Fratii Golesti, nr. 10, judetul Dolj; calitatea de bunuri proprii ale pârâtului ale urmatoarelor bunuri: garaj, spatiu comercial, bolta de vita de vie pe schelet metalic, gard cu fundatie din beton si partea superioara din metal, porti din metal; ca, pârâtul a efectuat la imobilul casa batrâneasca urmatoarele lucrari: bransament la reteaua de canalizare, de apa, efectuat bazin de apa, bransament la reteaua de gaze, tencuit casa pe exterior, anterior anului 2000; a constatat un drept de creanta al pârâtului cu privire aceste lucrari; a constatat un drept de creanta al reclamantului cu privire la urmatoarele lucrari efectuale la imobilul succesoral : înlocuit acoperisul cu altul din tabla, tencuit zidul din spatele casei, turnat bordura din beton la temelia casei ; a respins capatul de cerere privind pasivul succesoral si a dispus iesirea din indiviziune. Din materialul probator administrat în speta, instanta a retinut ca reclamantul locuieste în imobilul casa batrâneasca din anul 2003, aceasta fiind singura sa locuinta, a efectuat constructii în acest imobil si îmbunatatiri. Din raportul de expertiza specialitatea constructii instanta a retinut ca aceasta nu poate fi comod partajabila în natura si ,având în vedere utilitatea mai mare pentru reclamant, precum si constructiile edificate de acesta, însa si constructiile edificate de pârât si care au calitatea de bunuri proprii ale acestora, instanta a omologat în parte raporturile de expertiza si a atribuit bunurile în urmatoarea modalitate: Lotul nr. 1 a revenit reclamantului M.D. si se compune din teren în suprafata de 105,12 m.p. (teren pe care se afla casa de locuit, bucatarie, baie antreu, anexa C5, anexa C6 si anexa C2 astfel cum a fost individualizate pe schita anexa la raportul de expertiza ( fila 198 din dosar) si casa batrâneasca compusa din 2 camere si antreu, edificate pe tern, magazia inclusiv cei doi pereti din zidarie, cu asigurarea iesirii pe latura estica, prin asigurarea pe proprietate a unei alei catre str. Fratii Golesti; bransament la reteaua de canalizare în indiviziune, bransament la reteaua de apa in indiviziune si bransament la reteaua de gaze în indiviziune, total valoare lot 161 124,58 lei, lot valoric care i se cuvine 58712,2 lei, urmând sa plateasca sulta catre pârâtul M.G. suma de 102.412,3 lei. Lotul 2 a fost atribuit pârâtului M.G. si se compune din teren în suprafata de 121,88 m.p. din acte si 213 m.p. din masuratori, situat in Craiova, str. Fratii Golesti, nr. 10, pe care se afla magazinul si garajul (individualizate pe schita anexa aflata la fila 198 din dosar si cu C3 si C4) si asigurarea iesirii acestuia pe latura vestica pe strada Fratii Golesti, bransament la reteaua de canalizare în indiviziune, bransament la reteaua de apa în indiviziune si bransament la reteaua de gaze în indiviziune, total valoare lot 285 155,95 lei total valoare lot cuvenit 387 568 lei, urmând sa primeasca sulta de la reclamant suma de 102 412,13 lei. Împotriva sentintei au formulat apel partile, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie. În apelul declarat de apelantul M.D. s-a criticat sentinta sub aspectul solutiei data pasivului succesoral, sustinând ca din probe rezulta ca a suportat singur cheltuielile ocazionate cu înmormântarea defunctului. Un alt motiv se refera la neincluderea în masa partajabila a celor patru locuri de veci, situate în Cimitirul Ungureni, instanta nepronuntându-se asupra acestor bunuri. A mai aratat ca sultele au fost calculate gresit si nu în raport de suprafata de teren de 227 m.p. pentru care justifica dreptul de proprietate În motivele formulate de apelantul M.G., s-a criticat sentinta sub aspectul variantei de lotizare stabilita de instanta, aratând ca modalitatea contravine art.6739 Cod pr. civ. pentru ca varianta aleasa prezinta impedimente tehnice si de fapt la punerea în executare, iar sulta ce compenseaza loturile este mult prea mare în raport de posibilitatea partilor . Prin decizia civila nr. 826 din data de 18 decembrie 2009, pronuntata de Tribunalul Dolj, în dosarul nr. 3258/215/2006, s-a admis apelul declarat de apelantul pârât M.G., împotriva sentintei civile nr. 1078 din 25.01.2008, pronuntata de Judecatoria Craiova, în dosarul nr. 3258/215/2006. S-a respins apelul formulat de reclamantul M.D., împotriva aceleasi sentinte. S-a schimbat în parte sentinta atacata si s-a omologat raportul de expertiza tehnica întocmit de N.C., în calea de atac, în varianta a II-a si s-au atribuit loturile, astfel : A atribuit reclamantului M.D. corpul de constructie C 2 ( bunuri proprii) si asigurarea iesirii pe latura vestica, prin atribuirea în proprietate a unei alei cu o latime de 0,70 m catre strada Fratii Golesti, pe marginea sudica a terenului. A atribuit pârâtului corpul de constructii C 1,C 3 , C 4 , C 5 , C 6 si asigurarea iesirii acestuia pe latura vestica, spre str. Fratii Golesti, conform schitei anexa nr.2, astfel : Terenul reclamantului M.D. în suprafata de 39,88 m.p. este detaliat pe schita cu culoarea albastra, în conturul determinat de punctele 31-32-33-34-35-11-10-9-8-7-7-31. Terenul pârâtului M.G. în suprafata de 279,12 m.p., detaliat pe schita anexa nr.2, compus din doua corpuri - unul la nord cu suprafata de 93,72 m.p. si unul la sud a suprafetei de 185, 4 m.p. S-a confirmat varianta a II-a, a expertizei în constructii întocmita de expert tehnic Patru, în care casa de locuit cu doua camere ( constructii C 1 ) din masa succesorala revine pârâtului M.G. S-au mentinut restul dispozitiilor sentintei. S-au compensat cheltuielile de judecata în totalitate. Pentru a se pronunta astfel, instanta de apel a avut în vedere urmatoarele: Apelul formulat de catre reclamantul M.D. este neîntemeiat, deoarece instanta a realizat o corecta interpretare si apreciere a mijloacelor de proba, atât în ceea ce priveste pasivul succesoral, cât si în ceea ce priveste compunerea masei succesorale. S-a retinut, astfel, ca probele administrate în fata primei instante evidentiaza cuantumul cheltuielilor efectuate cu înmormântarea tatalui partilor, persoanele care le-a efectuat dar mai ales, aspectul potrivit caruia defunctul avea achizitionate bunurile pentru înmormântare. În ceea ce priveste locurile de veci din Cimitirul Ungureni, instanta a expus considerentele pentru care nu le-a inclus în masa succesorala, respectiv împrejurarea ca acestia nu s-au mai gasit în patrimoniul defunctului, fiind rascumparate de pârât la data de 21 aprilie 1998. Nefondat este si motivul de apel care vizeaza întinderea suprafetei de teren , instanta având în vedere suprafata de teren care rezulta din actele de proprietate, fiind fara relevanta, ca în fapt fiecare parte detine o suprafata mai mare. Critica de final ce vizeaza valoarea sultei este ramasa fara obiect în raport de noua varianta de lotizare, omologata în calea de atac. Apelul declarat de pârâtul M.G., este fondat pentru cele ce preced. Dispozitiile art.6739 Cod pr. civ. statueaza ca, la atribuirea si formarea loturilor, instanta este datoare sa aiba în vedere acordul partilor, marimea cotei-parti ce se cuvine fiecaruia, domiciliul si ocupatia acestora , posesia de fapt si creantele din starea de proprietate comuna pe care coproprietarii le au unii fata de altii Or, instanta de fond, la formarea loturilor, nu a aratat modalitatea în care a determinat suprafetele de teren atribuite, iar în modalitatea aleasa s-a diminuat functionalitatea fiecarui lot, aceasta situatie facând ca partile sa nu-si poata valorifica terenul atribuit. Totodata, au fost nesocotite cotele ce revin fiecaruia din masa succesorala. Instanta a apreciat ca atribuirea bunurilor în varianta a doua corespunde dispozitiilor art.6739 si, prin urmare, a schimbat în parte sentinta civila atacata, în sensul celor de mai sus. Împotriva acestei decizii civile au formulat recurs reclamantul M.D. si pârâtul M.G. criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie, astfel: Recurentul reclamant M.D. a criticat decizia civila sustinând ca fost pronuntata cu încalcarea dispozitiilor art. 728, 741 Cod civil, 297 Cod pr. civ. si respectiv 6739 si 67310 Cod pr. civila. A aratat prin respingerea apelului sau i s-a creat o situatie mai grea decât aceea din hotarârea apelata , ca instanta nu a examinat motivele sale de apel si A atribuit partilor alte bunuri decât cele apartinând succesiunii, respectiv bunuri proprii care apartin reclamantului si pârâtului.. A mai sustinut ca nu s-a tinut cont de acordul partilor cu privire la împartirea bunurilor în conformitate cu dispozitiile art. 7639 Cod pr. civ. si ca între dispozitivul sentintei civile atacata, cel al deciziei civile si al încheierii de admitere în principiu, exista o contradictie cu privire la suprafata de teren retinuta si aceea partajata, considerând recurentul ca practic, nu s-a realizat iesirea din indiviziune ceruta de parti. În legatura cu succesiunea autoarei M.C., recurentul a aratat ca nu a dat nici o declaratie de renuntare la succesiune. O alta critica din recursul reclamantului priveste cuantumul sultei stabilita în sarcina sa recurentul sustinând ca s-a ajuns la o valoare foarte mare a sultei prin supraevaluarea terenului.. Recurentul pârât M.G. a criticat decizia civila considerând-o, în parte, nelegala sub aspectul modalitatii de atribuire a bunurilor aratând ca desi varianta a IIa omologata de tribunal corespunde cotelor succesorale creeaza dificultati în privinta posedarii bunurilor . În concret a aratat ca varianta a II-a de atribuire a bunurilor, aleasa de catre instanta de apel, nu a avut în vedere faptul ca aleea de acces a intimatului-reclamant M.D., în latime de 0,70 m se suprapune, în parte, cu garajul C4 (edificat de catre recurent în anul 1973) între punctele 32 - 33, fiind nevoit ca pe viitor sa-l demoleze, recurentul solicitând o compensare a sultei stabilita de catre expert P.A. cu c/valoarea garajului evaluat de catre acelasi expert. Recursurile sunt fondate pentru considerentele ce vor fi aratate în continuare, urmând sa fie analizate împreuna toate motivele de recurs invocate de cei doi recurenti privitoare la atribuirea bunurilor. Instanta de apel a atribuit în loturile partilor bunuri care nu au fost retinute în componenta masei succesorale a autorilor acestora prin încheierea de admitere în principiu pronuntata în cauza. Astfel prin încheierea interlocutorie s-a retinut ca bun succesoral un teren în suprafata de 227mp iar în loturile partilor s-au atribuit suprafete care totalizeaza o suprafata de 318 m.p. fara nici o justificare . Pe de alta parte din decizie nu rezulta ca eventuala diferenta de teren rezultata din masuratori s-a atribuit în loturile partilor proportional cu cotele succesorale stabilite pentru respectarea echitatii. În loturile partilor s-au atribuit bunuri pentru care s-a retinut regimul de bunuri proprii iar din considerente si nici din raportul de expertiza nu rezulta daca valorile acestora au fost luate în calcul la stabilirea loturilor valorice ale partilor si în final la calcularea sultelor. Instanta de apel a atribuit constructia C2 - bun propriu retinut si care, evident, nu face parte din masa succesorala, în lotul reclamantului M.D., iar în lotul pârâtului constructiile C3 si C4 ce ar corespunde spatiului comercial si garajului retinute a fi bunuri proprii ale pârâtului. De asemenea, instanta la atribuirea suprafetelor de teren nu a avut în vedere ca suprafetele atribuite sa asigure atât buna folosinta a bunurilor succesorale atribuite partilor cât si folosinta bunurilor proprii omologând varianta de expertiza fara a lasa partilor posibilitati de acces la bunurile proprii, cum este situatia aleii de acces atribuita intimatului reclamant M.D., pe care se afla parte din garajul pârâtului. Cu privire la acest din urma bun exista unele confuzii întrucât în încheierea de admitere în principiu acesta figureaza ca bun propriu al reclamantului pe când în schita la raportul de expertiza efectuat în apel garajul apare ca fiind C4 respectiv o constructie bun propriu al pârâtului. Totodata în dispozitivul deciziei atât suprafetele de teren atribuite cât si constructiile bunuri succesorale nu sunt suficient individualizate pentru a nu crea confuzii la punerea în executare. Pentru clarificarea tuturor acestor aspecte se impune efectuarea de noi probatorii ori completarea celor administrate ceea ce atrage incidenta dispozitiilor art. 312 alin. 5 Cod procedura civila în baza carora se vor admite recursurile , se va casa decizia si se trimite cauza spre rejudecare la Tribunalul Dolj. În rejudecarea cauzei se vor avea în vedere si celelalte critici formulate de recurenti cu privire la evaluarea bunurilor si stabilirea sultei urmarind ca prin modalitatea de atribuire sa se evite pe cât posibil plata sultei în compensare. În consecinta, instanta va face aplicarea dispozitiilor art. 3125 Cod pr. civ., va casa decizia civila recurata si va trimite cauza pentru rejudecare la instanta de apel, Tribunalul Dolj.