A B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V

Pretentii.

Nr: 385 (26.04.2010)
Instanta: Judecatoria TG-JIU
Continut
Cod operator 2445R O M Â N I AJUDECATORIA TÂRGU JIUTÂRGU JIUSENTINTA COMERCIALA Nr. 385Sedinta publica de la 26 Aprilie 2010 Completul compus din:PRESEDINTE DORINA IVANISIGrefier ELENA CARBUNESCU Pe rol judecarea cauzei comerciale privind pe reclamanta SC ... SA ROVINARI prin lichidator judiciar ....si pe pârâta .... având ca obiect pretentii. La apelul nominal facut în sedinta publica, au lipsit partile. Procedura legal îndeplinita. S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, s-a constatat ca prin încheierea de sedinta din data de 27.10.2008 judecarea cauzei a fost suspendata în temeiul art. 242 CPC, cauza fiind repusa pe rol în vederea constatarii perimarii. Constatând cauza în stare de judecata, instanta a trecut la solutionare. J U D E C A T A Prin actiunea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu la data de 08.01.2008, sub nr. 225/318/2008, reclamanta SC ROVEGO SA ROVINARI prin lichidator judiciar SIOMAX SPRL a chemat în judecata pe pârâta ...., solicitând instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna obligarea pârâtului la plata sumei de 297,80 lei reprezentând contravaloare servicii de gospodarire comunala (apa, canal, salubritate), prestate de SC Rovego SA, conform facturii fiscale nr. 2730849/18.11.2005. În motivarea cererii, s-a aratat ca SC Aquaterm SA Tg-Jiu a prestat servicii de gospodarire comunala pentru pârât, emitând factura mentionata pentru trimestrul 4 al anului 2005 în cuantum de 297,80 lei. Prin încheierea de sedinta din data de 27.10.2008 instanta a dispus suspendarea judecarii cauzei în temeiul art. 242 cpc., întrucât s-a constatat lipsa partilor nejustificata. De asemenea, s-a constatat ca de la data de 27.10.2008, dosarul a ramas în nelucrare mai mult de 6 luni. In conformitate cu dispozitiile art. 248 C.pr.civ, orice cerere de chemare în judecata se perima de drept, chiar în contra incapabililor, daca a ramas în nelucrare timp de 6 luni în materie comerciala, iar potrivit art. 252 C.pr.civ. perimarea se poate constata din oficiu. Având în vedere ca în prezenta cauza nu s-a mai îndeplinit nici un act de procedura în vederea judecarii pricinii de mai mult de 6 luni, instanta urmeaza a constata perimata actiunea de fata. PENTRU ACESTE MOTIVEÎN NUMELE LEGIIHOTARASTE: Admite exceptia perimarii cererii. Constata perimata actiunea formulata de reclamanta SC ROVEGO SA ROVINARI prin lichidator judiciar SIOMAX SPRL cu sediul Tg Jiu, str. Unirii P plus E, bl.3, jud. Gorj, în contradictoriu cu pârâta ...., domiciliata în Rovinari, bl.F3, sc.2, ap.7, jud. Gorj. Cu recurs. Pronuntata în sedinta publica din 26.04. 2010, la Judecatoria Târgu-Jiu. Presedinte,DORINA IVANISIGrefier,ELENA CARBUNESCU Red. D.I.Tehn./ C.ERed. 05.05. 2010/ 4 ex.