A B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V

partaj succesoral

Nr: 227 (12.03.2008)
Instanta: Judecătoria Filiaşi
Continut
PARTAJ SUCCESORAL Pe rol judecarea procesului civil privind pe reclamantul O. B.şi pe pârâţii O. M., O. F., R. Ş, V. E., S. Ş, A. M., E. T., D. E., C. A., şi D .I., având ca obiect "partaj succesoral".Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Filiaşi reclamantul O. B a solicitat în contradictoriu cu pârâţii O. M., O.F., R.Ş, V. E, S. Ş, A.M., E.T., D. E., C. A. şi A. M, să se dispună partajarea bunurilor succesorale rămase la decesul soţiei sale, O. G. şi obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că a fost căsătorit cu defuncta O. G. şi a locuit efectiv cu acesta în imobilul situat în loc. F.A menţionat reclamantul că la data de 02.04.2007 soţia sa a decedat iar ca moştenitori au rămas: O. M , O. F, S. Ş, A. M, E. T, D. E., în calitate de veri, R Ş., V. E şi A. M, în calitate de mătuşi ale acesteia, C. A.,în calitate de unchi şi reclamantul,în calitate de soţ supravieţuitor.Masa partajabilă rămasă la decesul soţiei sale se compune din: o casă compusă din 3 camere,construită din cărămidă şi acoperită cu ţiglă, edificată de părinţii defunctei şi terenul cuprins în titlul de proprietate nr. 1390-19523 eliberat pe numele autorilor defunctei.A susţinut reclamantul că imobilul casă de locuit se află într-o starea avansată de degradare şi că o parte din teren se află în posesia pârâţilor.A mai susţinut că el a fost cel care s-a îngrijit de defunctă şi a suportat cheltuielile de înmormântare şi pomenile ulterioare decesului acesteia şi a solicitat ca pasivul succesoral să fie imputat tuturor părţilor.A precizat reclamantul că el este cel care locuieşte în imobil şi are în posesie suprafeţele de teren intravilan şi extravilan menţionate în certificatele de moştenitor nr. 1/2006 şi 55/2002 , şi că au încercat dezbaterea succesiunii pe cale amiabilă, dar părţile nu s-au înţeles, în dovedirea acţiunii, reclamantul a depus la dosar în xerocopie: certificatul de moştenitor nr. 55/2002, certificatul suplimentar de moştenitor nr. 1/2006, T.P. nr. 1990-30.05.1997, certificatul de deces al numitei O.G., certificatul său de căsătorie , certificatul de naştere al defunctei, cererea formulată de pârâta V. E. pentru deschiderea procedurii succesorale de pe urma defunctei, citaţiile emise de BNP J.G. pentru prezentarea părţilor la dezbaterea succesiunii şi sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale.Pârâţii O. M , O. F, S. Ş, A. M, E. T, D. E. au formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională, solicitând admiterea în parte a acţiunii şi introducerea la masa succesorală a următoarelor bunuri: o bucătărie 4/4 m, construită din lemn, acoperită cu tablă,, şopron din paiantă acoperit cu ţiglă, fântână,gard din beton-30 ml,şifonier cu 3 uşi, studio, servantă din lemn, recamier, comodă de televizor, covor persan 2/3 -5 bucăţi,pături din lână(China)- 4 buc., tacâmuri din inox- 3 seturi, frigider, aragaz cu 3 ochiuri, un butoi din lemn de 200 l, un butoi din lemn de 150 l, o maşină de cusut electrică şi 4000 kg lemne pentru foc. Au menţionat că toate aceste bunuri se află la imobilul situat în str. 16 F. nr. 2 din F..Aceiaşi pârâţi au susţinut că în timpul vieţii defunctei au fost realizate îmbunătăţiri şi la imobilul situat în str. Bujorului nr. 2, aparţinând reclamantului, respectiv: tencuieli interioare şi exterioare,la toate cele 6 camere, parter şi etaj, 4 uşi şi 7 ferestre din termopan ,încălzire centrală pe gaze, 6 calorifere, pardoseli în 4 camere, instalaţie baie , montat faianţă şi gresie în baie, 1 duş, 2 chiuvete şi o cadă. În dovedirea cererii reconvenţionale pârâţii au solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, interogatoriul reclamantului şi expertiză.Au depus la dosar acte de stare civilă.Pârâta A. M. a formulat şi ea întâmpinare la data de 14.06.2007, precum şi la data de 30.06.2007 , atât în nume propriu cât şi ca procurator pentru pârâtul C. A. în care a învederat că reclamantul a îngrijit-o pe defunctă şi a suportat cheltuielile de înmormântare şi a solicitat introducerea în masa succesorală a următoarelor bunuri: bucătărie de ? din lemn, şopron de paiantă, fântână, gard de beton- 18 m liniari, învederând că o parte din bunurile mobile solicitate de pârâţi nu există, parte pentru că nu au existat niciodată iar parte fiind date de pomană de către reclamant. A mai arătat pârâta că nu există îmbunătăţirile de la casa din str. B. nr. 2, referitoare la încălzirea centrală, tencuieli, calorifere şi instalaţii şi că acest imobil este construit de tatăl reclamantului fără ca defuncta să aibă vreo contribuţie şi a depus la dosar copia certificatului ei de naştere.La data de 14.06.2007 şi la data de 20.06.2007, reclamantul O. B.a depus precizare la acţiune în care a precizat masa partajabilă şi moştenitorii defunctei şi la care a anexat fotografii de la imobilul ce a aparţinut defunctei situat în loc. F., str., 16 F., nr. 2 .La data de 05.07.2007, pârâtul O. M. a depus la dosar completare la întâmpinare prin care a precizat că solicită să fie introduse în masa partajabilă următoarele bunuri mobile: şifonier cu 3 uşi, studio- l buc., servantă din lemn, recamier, comodă de televizor, covor persan 2/3m-5 bucăţi,pături din lână(China)- 4 buc., tacâmuri din inox- 3 seturi, frigider, aragaz cu 3 ochiuri,motosapă cu motor, un butoi din lemn de 200 l, un butoi din lemn de 150 l, o maşină de cusut electrică, fântână şi arată că renunţă la introducerea la masa succesorală a 4000 kg lemne foc şi la îmbunătăţirile aduse imobilului situat în str. B. nr. 2, aparţinând reclamantului, respectiv: tencuieli interioare şi exterioare,la toate cele 6 camere, parter şi etaj, încălzire centrală pe gaze, 6 calorifere, pardoseli în 4 camere, instalaţie baie , montat faianţă şi gresie în baie, 1 duş, 2 chiuvete şi o cadă, întâmpinarea fiind însuşită şi de pârâţii O.M., O.F., V. E., S. Ş., A. M., E. T., D. E., care au semnat-o.Instanţa a admis şi administrat proba cu interogatoriul părţilor proba cu înscrisuri, proba testimonială.Au fost audiaţi la propunerea părţilor martorii M. L., V. I. , F. M., M. G., B. M., B. I.La termenul din data de 17 octombrie 2007 s-a constatat că pârâta A. M. a decedat şi a fost introdusă în cauză moştenitoarea acesteia D. I.Prin încheierea de admitere în principiu pronunţată la data de 17 octombrie 2007 a fost admisă în principiu acţiunea principală formulată de reclamantul - pârât reconvenţional O. B., în contradictoriu cu pârâţii reclamanţi- reconvenţional O. M., ,O. F., R. Ş., V. E, S. Ş., domiciliată în loc.F., jud. Dolj, A. M., E. T., D. E., C. A. şi A. M. şi admisă în parte şi în principiu cererea reconvenţională formulată şi precizată de pârâţii- reclamanţi reconvenţionali O.M, O. F, R.Ş, V. E., S. Ş., A. M. , E. T.şi D. E..S-a constatat deschisă succesiunea defunctei O.G., cu ultim domiciliu în loc. F., str. 16 F., nr. 2, jud. Dolj, la data de 02 aprilie 2006 şi că au calitatea de moştenitori ai defunctei reclamantul principal O. B. în calitate de soţ supravieţuitor cu o cotă de 3/4 din moştenire; pârâţii- reclamanţi reconvenţionali V. E. , R. Ş. şi pârâţii C. A. şi A. M. în calitate de colaterali ordinari cu o cotă parte de 1/28 fiecare din moştenire; şi pârâţii- reclamanţi reconvenţionali O. M., O. F., S. Ş., A. M., E. T., D. E., în calitate de colaterali ordinari (clasa a-IV-a) cu o cotă parte de 1/56 fiecare din moştenire.S-a reţinut că masa succesorală a defunctei este compusă din următoarele bunuri , în cote de : 1/1 casă compusă din 3 camere din cărămidă,acoperită cu ţiglă, situată în F., str. l6 F., nr. 2, în prezent în posesia reclamantului- pârât reconvenţional O. B. 1/1 terenuri cuprinse în TDP nr. 1390-19523/30.05.1997 eliberat pe numele tatălui defunctei D. M., în suprafaţă totală de 2,03 ha; 1/1 bucătărie lemn acoperită cu tablă, 1/1 şopron din paiantă acoperit cu ţiglă; o fântână tip " puţ american"; un gard beton de 18-20 m liniari; o bucată recamier; 2 bucăţi covor persan; un frigider; un aragaz cu 2 ochiuri; 3 butoaie lemn de 150 l, 160 l şi 200 l; un şifonier cu 3 uşi; o comodă TV; o maşină de cusut electrică;3 bucăţi pături lână; un studio. Pasivul succesoral este în sumă de 4000 lei.În vederea evaluării bunurilor succesorale la valoarea de circulaţie şi lotizării acestora, instanţa a dispus efectuarea unei expertize specialitatea construcţii civile, a unei expertize specialitatea bunuri mobile şi a unei expertize specialitatea topografie, fiind desemnaţi pentru realizarea lucrărilor expert agricol Ioana Ion, expert Rogozea Remus pentru evaluarea bunurilor mobile şi expert Nicolescu Gabriel pentru evaluarea imobilelor construcţii..Având în vedere cele reţinute prin încheierea de admitere în principiu din 17.10.2007, precum şi prin cea suplimentară din 08.09.2006 şi ţinând seama şi de dispoziţiile art.728 Cod civil, conform cărora "nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune", instanţa urmează a admite în totalitate acţiunea principală formulată de reclamantul-pârât reconvenţional O. B. şi în parte cererea reconvenţională formulată de pârâţii- reclamanţi reconvenţionali O.M., O.F., R.Ş., V. E, S. Ş., A. M. , E. T. şi D. E.Vor fi omologate rapoartele de expertiză şi vor fi atribuite bunurile succesorale, terenuri ,construcţii şi bunuri mobile.Instanţa apreciază că aceste variante de lotizare ţin seama în cazul fiecăruia dintre cele trei rapoarte de criteriile prevăzute de art. 6739 C.pr.civ., respectiv mărimea cotei-părţi ce se cuvine fiecăreia dintre părţi din masa bunurilor de împărţit, natura bunurilor , domiciliul părţilor, faptul că unii dintre coproprietari, înainte de a se cere împărţeala, au făcut construcţii, îmbunătăţiri.Astfel, instanţa reţine că reclamantul O. B.i-a revenit cota de 3/4 din întregul teren intravilan şi extravilan iar pe parcela de teren situată în T 42 are construită casa şi anexele gospodăreşti, în timp ce terenul situat în T 118 P 101 în suprafaţă de 2223 m.p. este muncit de pârâtul E. T.De asemenea, dat fiind faptul că reclamantul a locuit efectiv în imobilul casă de locuit supus partajării ,este de presupus că aceasta a exercitat o posesie continuă asupra respectivului imobil şi este îndreptăţit la atribuirea acestuia în lotul său. Prin probele propuse s-a făcut dovada certă că reclamantul a suportat cheltuielile de înmormântare şi pomenile ulterioare şi constatând că aceste cheltuieli sunt în sumă de 4000 lei, instanţa va obligaţii pârâţii la plata sumei de 1000 lei , cu titlu de creanţă, întrucât aceştia sunt ţinuţi de pasivul succesoral în raport de cota lor de moştenire, potrivit art. 777 Cod civil , deci au obligaţia să suporte ? din pasivul succesoral (1/4 din 4000 lei).Această obligaţie incumbă în solidar părţilor,urmând ca ulterior să se desocotească între acestea.De asemenea, având în vedere dispoziţiile art. 274 C.pr.civ., instanţa va urma să-i oblige pe pârâţi, tot în solidar la plata sumei de 280 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată către reclamant, adică ? din suma totală de 1120 lei plătită de reclamant pentru derularea procesului (taxă de timbru, onorarii experţi).Admite acţiunea principală având ca obiect " partaj succesoral" formulată de reclamantul - pârât reconvenţional O. B. în contradictoriu cu pârâţii reclamanţi- reconvenţional O. M., O.F.,R. Ş.,V. E., S. Ş., A..M, E.T., D..E, C.A., D. I.Admite în parte cererea reconvenţională formulată şi precizată de pârâţii- reclamanţi reconvenţionali O.M., O. F., R. Ş., V. E., S. Ş., A. M. , E. T.şi D. E.Constată deschisă, la data de 02 aprilie 2006, succesiunea defunctei O. G..Constată că au calitatea de moştenitori ai defunctei următoarele persoane: reclamantul – pârât reconvenţional O. B. cu o cotă de 3/4 din moştenire, pârâţii - reclamanţi reconvenţionali :V. E., R. Ş. şi pârâţii C. A. şi A. M. în calitate de colaterali ordinari cu o cotă parte de 1/28 fiecare din moştenire; pârâţii- reclamanţi reconvenţionali O.M., O.F., S. Ş., A. M., E. T., D. E., în calitate de colaterali ordinari cu o cotă parte de 1/56 fiecare din moştenire.Constată că masa succesorală este compusă din următoarele bunuri: 1/1 casă compusă din 3 camere din cărămidă,acoperită cu ţiglă, situată în Filiaşi, str. l6 F., nr. 2, jud. Dolj; cota de 1/1 terenurile cuprinse în TDP nr. 1390-19523/30.05.1997 eliberat pe numele tatălui , în suprafaţă totală de 2,03 ha; cota de 1/1 din bucătăria din lemn acoperită cu tablă, cota de 1/1 din şopronul din paiantă acoperit cu ţiglă; o fântână tip " puţ american" în cotă de 1/1; un gard din beton de 18-20 m liniari cu o cotă de 1/1; un recamier; 2 covoare persan; un frigider; un aragaz cu 2 ochiuri; 3 butoaie lemn de 150 l, 160 l şi 200 l; un şifonier cu 3 uşi; o comodă TV; o maşină de cusut electrică; 3 pături lână; un studio.Toate bunurile mobile sunt reţinute în cotă de 1/1 în masa succesorală. Constată existenţa unui pasiv în sumă de 4000 lei, constând în cheltuieli de înmormântare şi pomenire. Dispune ieşirea părţilor din starea de indiviziune astfel:Privitor la terenuri.Lotul nr. 1 – se atribuie reclamantului –pârât reconvenţional O. B. şi se compune din: teren intravilan categoria de folosinţă "curţi construcţii" situat pe raza oraşului F. în T 42 P 21, în suprafaţă de 427 m.p., cu o valoare de 10.636,57 lei; teren intravilan categoria de folosinţă "arabil" situat pe raza oraşului F. în T 10 P 117, în suprafaţă de 493 m.p., cu o valoare de 12.280,63 lei; teren extravilan categoria de folosinţă "arabil" situat pe raza oraşului F. în T 113 P 58, în suprafaţă de 3800 m.p., cu o valoare de 716,68 lei; teren extravilan categoria de folosinţă "arabil" situat pe raza oraşului F.în T 17 P 725, în suprafaţă de 4200 m.p., cu o valoare de792,12 lei.Total valoare lot: 24. 426 lei.Corespunzător valorii la care era îndreptăţit, reclamantul urmează a fi obligat la plata către celelalte părţi a unei sulte în sumă totală de 4468,83 lei. Lotul nr. 2 – se atribuie pârâtei- reclamantă reconvenţional V. E. şi se compune din terenul situat în T 75 P 18, în suprafaţă de 2100 m.p, cu o valoare de 396,06 lei, urmând ca aceasta să primească sultă de la reclamant în sumă de 554,28 lei. Lotul nr. 3 – se atribuie pârâtei- reclamantă reconvenţional R.Ş. şi se compune din terenul extravilan categoria de folosinţă "arabil", situat în T 68 P 11/2,în suprafaţă de 2100 m.p., având o valoare de 396,06 lei.Pârâtă va primi sultă de la reclamant în sumă de 554,28 lei.Lotul nr. 4 – se atribuie pârâtului - reclamant reconvenţional C. A. şi se compune din terenul extravilan categoria de folosinţă "arabil", situat în T 86 P 111, în suprafaţă de 2500 m.p., având o valoare de 471,50 lei.Pârâtul va primi sultă de la reclamant în sumă de 478,84 lei.Lotul nr. 5 – se atribuie pârâtei D. I. şi se compune din terenul extravilan categoria de folosinţă "arabil", situat în T 110 P 97,în suprafaţă de 2500 m.p., având o valoare de 471,50 lei.Această pârâtă va primi sultă de la reclamant în sumă de 478,84 lei.Lotul nr. 6 – se atribuie pârâtului - reclamant reconvenţional E.T.şi se compune din terenul , situat în T 118 P 101, în suprafaţă de 2223 m.p., având o valoare de 419,26 lei, va primi sultă de la reclamant în sumă de 55,89 lei.Lotul nr. 7 – se atribuie pârâtului - reclamant reconvenţional O. M. şi se compune din sulta pe care acesta urmează a o primi de la reclamant în sumă de 475,17 lei.Lotul nr. 8 – se atribuie pârâtului - reclamant reconvenţional O. F. şi se compune din sulta pe care acesta urmează a o primi de la reclamant în sumă de 475,17 lei.Lotul nr. 9 – se atribuie pârâtei - reclamantă reconvenţional S.Ş. şi se compune din sulta pe care aceasta urmează a o primi de la reclamant în sumă de 475,17 lei.Lotul nr. 10 – se atribuie pârâtei - reclamantă reconvenţional A. M. şi se compune din sulta pe care aceasta urmează a o primi de la reclamant în sumă de 475,17 lei.Lotul nr. 11 – se atribuie pârâtei - reclamantă reconvenţional D. E. şi se compune din sulta pe care aceasta urmează a o primi de la reclamant în sumă de 475,17 lei.Obligă reclamantul pârât reconvenţional O. B. să plătească celorlalte părţi sumele stabilite cu titlu de sultă, ce se vor trece în dispozitivul hotărârii:Privitor la construcţii: casa cu trei camere, bucătăria din lemn, şopronul din paiantă, fântâna, gardul din beton.Atribuie în proprietate reclamantului –pârât reconvenţional următoarele bunuri: casa cu 3 camere din cărămidă, acoperită cu ţiglă,bucătăria din lemn acoperită cu tablă,şopronul din paiantă acoperit cu ţiglă, fântâna tip "puţ american",gardul din beton de 18-20 ml.Obligă reclamantul-pârât reconvenţional să plătească cu titlu de sultă pentru construcţii, celorlalte părţi sumele stabilite de expertul în construcţii, după cum urmează:- V. E. – 1.301,8 lei; R. Ş. – 1.301,8 lei; C. A. -1.301,8 lei ;O. M. – 650,9 lei; O. F. – 650,9 lei; S. Ş. – 650, 9 lei; A. M. – 650,9 lei; E. T.– 650,9 lei, D. E. – 650,9 lei.Privitor la bunurile mobile:Lotul nr. 1 – se atribuie reclamantului –pârât reconvenţional O. B. şi se compune din: un covor persan cu o valoare de 64 lei, un frigider cu o valoare de 20 lei, 3 butoaie evaluate la suma de 102 lei, 1 şifonier cu 3 uşi, având o valoarea de 150 lei, 1 comodă TV evaluată la suma de 48 lei, o maşină de cusut evaluată la suma de 80 lei şi un studiou în valoare de 93 lei.Total valoare lot: 557 lei.Lotul nr. 2 – se atribuie pârâtei - reclamante reconvenţional V. E. şi se compune dintr-un covor persan cu o valoare de 64 lei.Lotul nr. 3 – se atribuie pârâtei - reclamante reconvenţional R. Ş. şi se compune dintr-un recamier cu o valoare de 63 lei.Lotul nr. 4 – se atribuie pârâtului - reclamant reconvenţional C. A. şi se compune dintr-un aragaz cu 2 ochiuri cu o valoare de 40 lei.Lotul nr. 5 – se atribuie moştenitoarei pârâtei - reclamante reconvenţional A. M., D. I. şi se compune din 3 pături de lână cu o valoare de 60 lei.Obligă părţile la plata sumei stabilită cu titlu de sultă.Obligă pârâţii V. E. la plata sumei de 8 lei, R.Ş.laplata sumei de 7 lei , C. A. la plata sumei de 12 lei şi D. I. la plata sumei de 32 lei,cu titlu de sultă către reclamantul O. B. Obligă reclamantul să plătească sultă fiecăreia dintre pârâte D. E. şi A. M. suma de 14 lei. Obligă pârâta Voinea Elena la plata sultei în sumă de 14 lei către pârâtul O.M. şi 8 lei către reclamantul O. B. Obligă pârâta R.Ş. la plata sultei în sumă de 14 lei către pârâta S. Ş., 14 lei către pârâtul E.T.şi 7 lei către reclamantul O. B.Obligă pârâtul C. A.la plata sumei de 12 lei cu titlu de sultă către reclamantul O. B.Obligă pârâta D. I. la plata sumei de 32 lei cu titlu de sultă către reclamantul O. B.Obligă pârâţii-reclamanţi reconvenţionali V. E., R.Ş., O. M., O.F, S. Ş., A.M., E. T, D. E. şi pârâţii C. A. şi A. M. la plata sumei de 1000 lei,cu titlu de creanţă ( pasiv succesoral) către reclamantul - pârât reconvenţional O. B.Obligă aceleaşi persoane (pârâţii din acţiunea principală) la plata sumei de 280 lei cu titlu de cheltuieli de judecată către reclamantul - pârât reconvenţional O. B.