A B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V

Inselaciune

Nr: 52 (30.03.2010)
Instanta:
Continut
109.- Înseleciune Dos. nr. 2881/258/2008, decizia penala nr. 52/30.03.2010. Prin sentinta penala nr.482 din 24 iunie 2009 pronuntata de Judecatoria M-Ciuc în dosarul nr.2881/258/2008, a fost condamnat inculpatul S.H.A., la pedeapsa de: - 3 ani închisoare, pentru savârsirea infractiunii de înselaciune, prevazuta de art. 215 alin. 1,4 art.41 alin.2 C.pen. - 3 ani închisoare, pentru savârsirea infractiunii de înselaciune, prevazuta de art. 215 alin. 1,2 3 C.pen; - 3 ani închisoare, pentru savârsirea infractiunii de înselaciune, prevazuta de art. 215 alin. 1,4 C.pen; - 6 luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata, prevazuta de art. 290 C.pen; În baza art. 33 lit. a C.pen. si art. 34 lit. b C.pen., inculpatul executa pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare. S-au aplicat fata de inculpat prevederile art.71, 64 lit.a c C.pen. A fost condamnat inculpatul M.B., la pedeapsa de: - 3 ani închisoare, pentru savârsirea infractiunii de înselaciune, prevazuta de art. 215 alin. 1,2 C.pen. - 3 ani închisoare, pentru savârsirea infractiunii de complicitate la înselaciune, prevazuta de art.26 raportat la art. 215 alin. 1,2 cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen; - 6 luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata, prevazuta de art. 290 C.pen; În baza art. 33 lit. a C.pen. si art. 34 lit. b C.pen., inculpatul executa pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare. S-au aplicat fata de inculpati prevederile art.71, 64 lit.a b C.pen Inculpatul S.P.A. sa a fost obligat sa plateasca partii civile S.C. M.I.S. S.A, 3841,59lei, si partii civile S.C. S.T.I.S.R.L, 8.440,45 lei si în solidar cu inculpatul M.B. sa plateasca partii civile S.C. M.I.S. S.A, 14771,05 lei, partii civile S.C.B.S.S. S.R.L. 7917,65 lei, , sume la care se adauga dobânda legala începând cu data ramâneri definitive e prezentei hotarâri, si pâna la achitarea integrala. În baza art. 191 alin.2 C.pr.pen., a obligat pe fiecare inculpat, sa plateasca statului suma de 800 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare din care onorariul avocatului din oficiu, urmând a fi avansat Baroului Harghita din fondul Ministerului Justitiei. Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta de fond a retinut urmatoarele: Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Miercurea Ciuc, , din data de 24.10.2008, înregistrata la aceasta instanta sub nr.2881 din 27.10.2008, au fost trimisi în judecata în stare de libertate inculpatul S.H.A. , pentru savârsirea unei infractiuni de înselaciune fapta prevazuta de art.215 alin 1,2 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, o infractiuni de înselaciune fapta prevazuta de art.215 alin 1,2 si 3 Cod penal, o infractiuni de fals în înscrisuri sub semnatura privata, fapta prevazuta de art.290 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, si, inculpatul M.B., pentru savârsirea unei infractiuni de înselaciune fapta prevazuta de art.215 alin 1,2 Cod penal, o infractiuni de complicitate la înselaciune fapta prevazuta de art. 26 raportat la art.215 alin 1,2 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, o infractiuni de uz de fals fapta prevazuta de art.291 Cod penal.. În considerentele actului de sesizare în fapt se arata ca , inculpatul S.H.A. împreuna cu M.B. au solicitat societatii O.C. S.R.L., confectionarea unei stampile cu sigla S.C. K.J. S.R.L. cu sediul în M.C., sub pretextul ca au cumparat aceasta societate. La data de 19.04.2007 inculpatul S.H.A. s-a prezentat si a achizitionat bunuri în valoare de 3141,59 lei de la S.C. M.I. S.A. pentru plata careia a emis un bilet la ordin nr.32 din 19.04.2007, care ulterior a fost refuzat la plata pe considerentul ca semnatura aplicata nu corespunde cu specimenul depus la banca de catre administrator. La data de 17.04.2007 inculpatul S.H.A, s-a prezentat la punctul de lucru din M.C. al S.C.M.I.I. S.A. a purtat discutii cu seful punctului de lucru în vederea achizitionarii de bunuri si asupra modalitatii de plata. Inculpatul a revenit în data de 19.04.2007, însotit de inculpatul M.B. au ales diferite bunuri pentru plata carora inculpatul S.H.A., a completat semnat si stampilat un bilet la ordin care a fost predat unui angajat, cele trei facturi emise au fost semnate de catre M.B. La data de 21.04.2007 inculpatul S.H.A. însotit de M.B. s-au prezentat si au achizitionat bunuri în valoare de 7917,65 lei de la S.C. B.S.S. S.R.L., pentru plata careia a emis un bilet la ordin, care la data scadentei a fost refuzat la plata pe considerentul ca semnatura aplicata nu corespunde cu specimenul depus la banca de catre administrator. La data de 21.04.2007 inculpatul S.H.A. s-a prezentat si au achizitionat bunuri în valoare de 8440,45 lei de la S.C. S.T.I. S.R.L., pentru plata careia a emis un bilet la ordin, care la data scadentei a fost refuzat la plata pe considerentul ca semnatura si stampila aplicata nu corespunde cu specimenul depus la banca de catre administrator La data de 21.04.2007 inculpatul M.B. s-au prezentat si a achizitionat bunuri în valoare de 16.839,60 lei de la S.C. N. S.R.L., pentru plata careia a emis un bilet la ordin, care la data scadentei a fost refuzat la plata pe considerentul ca semnatura aplicata nu corespunde cu specimenul depus la banca de catre administrator. Partile vatamate S.C. M.I. S.A. cu 3841,59 lei, S.C. S.T.I. S.R.L. cu 8440,45 lei S.C. M.I.I. S.A. cu 14771,05 lei si S.C. B.S.S. S.R.L. cu 7917,65 lei s-au constituit parti civile în cauza. Inculpatul S.H.A., nu s-a prezentat la nici un termen de judecata manifestând dezinteres fata de solutionarea cauzei inculpatul M.B. în fata instantei s-a prevalat de dreptul de a nu da o declaratie . Din actele si lucrarile dosarului înscrisurile aflate în dosarul de urmarire penala instanta retine în fapt urmatoarele: Inculpatul S.H.A. împreuna cu M.B. s-au prezentat la societatea O.C. S.R.L., unde au solicitat martorei B.R. confectionarea unei stampile careia i-au prezentat în acest sens o hârtie pe care era aplicata o stampila cu sigla S.C. K.J. S.R.L., întrucât cei doi nu au prezentat alte acte necesare confectionarii unei stampile (certificat de înregistrare fiscala), martora si-a sunat seful care i-a confirmat ca poate executa stampila comandata. Aceasta stampila a fost aplicata pe biletele la ordin emise de catre cei doi inculpati astfel ; la data de 19.04.2007, pentru valoarea de 3141,59 lei în schimbul unor bunuri achizitionate de catre inculpatul S.H.A. de la S.C. M.I.S. S.A. , bilet la ordin ce fost refuzat la plata pe considerentul ca semnatura aplicata nu corespunde cu specimenul depus la banca de catre administrator. la data de 19.04.2007, în urma unor discutii prealabile cu martorul H.D. angajat al S.C. M.I.I. S.A. pentru valoarea de 14.771.05 lei biletul a fost completat semnat si stampilat de catre S.H.A. iar , cele trei facturi emise au fost semnate de catre M.B. la data de 21.04.2007 pentru valoarea de 7917,65 lei reprezentând bunuri achizitionate de la S.C. B.S.S. S.R.L. de catre inculpatul S.H.A., însotit de inculpatul M.B., bilet la ordin, care la data scadentei a fost refuzat la plata pe considerentul ca semnatura aplicata nu corespunde cu specimenul depus la banca de catre administrator. la data de 21.04.2007 pentru valoarea de 8440,45 lei reprezentând bunuri achizitionate de catre inculpatul S.H.A. de la S.C. S.T.I. S.R.L., la data scadentei a fost refuzat la plata pe considerentul ca semnatura si stampila aplicata nu corespunde cu specimenul depus la banca de catre administrator la data de 21.04.2007 pentru valoarea de 16.839,60 lei reprezentând bunuri achizitionate de catre inculpatul M.B. de de la S.C. N. S.R.L., bilet la ordin, care la data scadentei a fost refuzat la plata pe considerentul ca semnatura aplicata nu corespunde cu specimenul depus la banca de catre administrator. Dovada achizitionarii si a modalitatii de plata a bunurilor rezulta din facturile fiscale eliberate de catre vânzatori, biletele la ordin emise semnate si stampilat de catre inculpati si comunicarea bancilor ,din care rezulta motivul refuzului de plata constând din faptul ca semnatura aplicata nu corespunde cu specimenul depus la banca de catre administratorul societatii K.J. S.R.L Inculpatii au cunoscut caracterul ilicit a-l activitatilor lor înca din momentul achizitionarii stampilei, ca prin acestea sunt dusi în eroare reprezentantii societatilor vatamare, cu scopul realizarii pentru sine a unor venituri ilicite. Pornind de la modul în care au actionat inculpatii se ajunge la concluzia ca acestia au actionat cu rea-credinta, prin faptul ca au ascuns împrejurarea ca nu au nici un mandat din partea administratorului societatii K.J. S.R.L, despre care nu l-au informat pe partile vatamata, se ajunge la concluzia ca acestia au indus în eroare partile vatamate . În privinta biletului la ordin semnat si stampilat în fals de catre inculpatul S.H.A. si folosit de catre M.B. ne aflam în prezenta unui înscris sub semnatura privata având în vedere ca semnatura si stampila a fost aplicata cu scopul de a induce în eroare partile vatamate rezolutie infractionala luata înainte de confectionarea stampilei instanta va retine în privinta acestei infractiuni a prevederilor art.41 alin.2 în cazul ambilor inculpati. În drept faptele inculpatului S.H.A. întrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni de înselaciune fapta prevazuta de art.215 alin 1,2 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, o infractiuni de înselaciune fapta prevazuta de art.215 alin 1,2 si 3 Cod penal, o infractiuni de fals în înscrisuri sub semnatura privata, fapta prevazuta de art.290 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal. Faptele inculpatului M.B., întrunesc în drept elementele constitutive ale unei infractiuni de înselaciune fapta prevazuta de art.215 alin 1,2 Cod penal, o infractiuni de complicitate la înselaciune fapta prevazuta de art. 26 raportat la art.215 alin 1,2 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, o infractiuni de fals în înscrisuri sub semnatura privata fapta prevazuta de art.291 Cod penal.. În ce priveste pedeapsa ce urmeaza a se aplica inculpatilor vazând criteriile generale de individualizare a pedepselor prev.de art.72 Cod penal instanta constata urmatoarele Pericolul social al infractiunilor comise de catre inculpati prin raportarea la sumele cu care au fost pagubite societatile vatamata dar si a mijloacelor folosite pentru realizarea intentiei infractionale, este unul marit. Sub aspectul raspunderi penale instanta a retinut o contributie relativ egala a celor doi inculpati, faptul ca acestia au actionat împreuna mareste pericolul social al faptelor lor. Inculpatii au actionat în mod premeditat si într-un interval de timp scurt. Inculpatul S.H.A. nu s-a prezentat la nici un termen de judecata astfel cu exceptia lipsei antecedentelor sale penale instanta nu cunoaste nici o alta circumstanta personala de care sa tina seama la individualizarea modalitatii de executare a pedepsei Pentru aceste considerente vazând si prevederile art.52 Cod penal instanta a condamnat pe fiecare inculpat la o pedeapsa cu închisoare pentru fiecare infractiune savârsita urmând ca în baza art.34 lit.b C.pen. inculpatii sa execute fiecare o singura pedeapsa. Întrucât partile vatamate S.C.M.I.S. S.A., S.C. S.T.I. S.R.L. S.C. M.I.I. S.A. ,S.C. B.S.S. S.R.L. s-au constituit parti civile în cauza conform art. 14 C.pr.pen., instanta, în temeiul art. 346 C.pr.pen., s-a pronuntat si asupra actiunii civile. Referitor la aceasta, instanta a retinut ca, prin faptele de înselaciune, inculpatii i-au provocat partilor civile o paguba materiala care se impune sa fie reparat, conform art. 998 C.civ. La stabilirea raspunderii civile instanta a retinut contributia fiecarui inculpat la realizarea prejudiciului. Vazând actele depuse de catre partile, rezulta temeinicia sumelor pretinse de la inculpati, considerent pentru care a admis cererea partilor civile si a obligat inculpatii la plata despagubirilor materiale . În baza art.191 alin.2 Cod proc.pen. a obligat pe fiecare inculpat sa plateasca statului 800 lei cheltuieli judiciare din care onorariul avocatial din oficiu asigurat pentru inculpatul S.H.A., se va înainta Baroului Harghita din fondul Ministerului Justitiei. Împotriva acestei sentinte au declarat apel, inculpatii care nu si-au motivat apelurile, dar si Parchetul de pe lânga Judecatoria Miercurea-Ciuc, care considera sentinta pronuntata de instanta de fond ca fiind nelegala si netemeinica pentru urmatoarele motive: I. Motivarea solutiei contrazice dispozitivul hotarârii: Desi în expunerea hotarârii instanta constata ca în cazul inculpatului S.H.A. nu sunt întrunite elementele constitutive ale infractiunii de: 1. înselaciune prev.de art.215 alin.1, 2 cu aplic.art.41 alin.2 C.pen., 2. o infractiune de înselaciune prev.de art.215 alin 1,2,3 C.pen., 3. a infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata de art.290 C.pen. cu aplic.prev.art.41 alin.2 C.pen., Totusi îl condamna pentru savârsirea infractiunii de: 1. înselaciune prev. de art.215 alin.1, 4, art.41 alin.2 C.pen., 2. o infractiune de înselaciune prev.de art.215 alin.1,2,3 C.pen, 3. o infractiune de înselaciune prev.de art.215 alin.1, 4 C.pen, 4. o infractiune de fals în înscrisuri sub semnatura privata prev. de art.290 C.pen. Pentru infractiunea de fals în înscrisuri sub semnatura privata nu s-a retinut forma continua a acestuia. II. Instanta a pronuntat o hotarâre de condamnare pentru o alta fapta decât cea pentru care condamnatul a fost trimis în judecata. Inculpatul Molnar Barnabas a fost trimis în judecata pentru savârsirea: 1. unei infractiuni de înselaciune prev.de art.215 alin.1 si 2 C.pen., 2. o infractiune de complicitate la înselaciune, prev. de art.26 rap.la art.215 alin.1, 2 cu aplic.art.41 alin.2 C.pen. 3. o infractiune de uz de fals prev.de art.291 C.pen, însa instanta a condamnat inculpatul pentru infractiunea de fals în înscrisuri sub semnatura privata prevazuta de art.291 C.pen si nu pentru infractiunea de uz de fals prevazut de art.291 C.pen. Daca în cursul deliberarii instanta a considerat ca ar fi necesara schimbarea încadrarii juridice a faptei într-o alta infractiune decât cea pentru care inculpatii S.H.A. si M.B. au fost trimisi în judecata, cauza trebuia repusa pe rol si instanta trebuia din oficiu sa puna în discutie schimbarea încadrarii juridice a faptei pentru care inculpatii au fost trimisi în judecata. În concluzie, pentru aceste motive, în baza art.379 pct.2 lit.a din Codul de procedura penala, solicita admiterea apelului formulat împotriva sentintei penale nr.288 din 15.04.2009 a Judecatoriei M-Ciuc, desfiintarea acesteia si pronuntarea unei hotarâri legale tinând cont de criticile formulate. Aparatorii inculpatilor-apelanti s-au subscris motivelor de apel ale parchetului, solicitând admiterea, desfiintarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare instantei de fond, invocând de asemenea prevederile art.197 alin.2 coroborat cu art.6 C.pr.pen. condamnarea inculpatilor facându-se pentru alte fapte pentru care nu au fost trimisi în judecata, fara a se pune în discutie încadrarea juridica, acestia fiind lipsiti de aparare. Analizând sentinta apelata sub toate aspectele dar si criticile aduse prin apelurile formulate, tribunalul constata ca acestea sunt fondate sub urmatorul aspect: Într-adevar, instanta de fond a fost sesizata cu savârsirea de catre inculpati a altor fapte pentru care aceasta s-a pronuntat asa cum reiese din motivele de apel ale parchetului savârsite de catre aparatorii inculpatilor-apelanti, fara ca aceasta sa puna în discutia partilor schimbarea încadrarii juridice. Ca urmare, se considera ca instanta de fond nu a respectat prevederile art.6 C.pr.pen. privind dreptul la aparare fiind incident în cauza prev.art.197 alin.2 C.pr.pen. privind nulitatea, care nu poate fi înlaturata în nici un mod decât prin desfiintarea sentintei si trimiterea cauzei în rejudecare aceleiasi instante pentru a pronunta o sentinta legala si temeinica.