A B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V

Anulare titlu de proprietate

Nr: 254 (18.02.2009)
Instanta: Judecatoria Novaci
Continut
JUDECĂTORIA NOVACIJUDEŢUL GORJ ANULARE TITLU DE PROPRIETATE. Prin cererea înregistrată la instanţă, reclamanţii S.A., D.A. şi D.I., au chemat în judecată pe pârâtul S.T., solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa, în contradictoriu cu intimatele Comisiile de Fond Funciar locală şi judeţeană,să se dispună anularea titlului de proprietate emis în favoarea pârâtului, pentru suprafaţa de 3,7695 ha, teren cu vegetaţie forestieră şi emiterea unui nou titlu cu includerea şi reconstituirea dreptului de proprietate şi în favoarea reclamanţilor, ca moştenitori ai autoarei S.M. Interogat în şedinţă publică, pârâtul a arătat că nu este de acord cu anularea titlului de proprietate întrucât reclamanţii nu au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru pădure. Prin s.c. nr. 254 din 18.02.2009 a fost respinsă acţiunea reclamanţilor. S-a reţinut că, în cazul în speţă,reclamanţii nu au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenul cu vegetaţie forestieră cuprins în titlul de proprietate a cărui anulare se solicită şi nu au atacat nici actele premergătoare emiterii acesteia, respectiv HCJ Gorj. Conform cererii existente la dosar, singura persoană care a formulat cerere de reconstituire, în temeiul Legii nr. 247/2005, este pârâtul. Legile adoptate în materia fondului funciar au instituit o procedură specială de reconstituire a proprietăţii asupra terenurilor agricole şi forestiere, finalizată cu emiterea titlului de proprietate. Fiind o procedură specială, persoanele îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate, trebuie să respecte întocmai succesiunea etapelor ei şi să conteste în condiţiile precis determinate delege. După eliberarea titlului, asemenea contestaţii nu mai sunt posibile întrucât acceptarea lor ar presupune o eludare şi o nesocotire a dispoziţiilor legale ce reglementează expres procedurile cu caracter prealabil, în reconstituirea proprietăţii. În concret, având în vedere faptul că, titlul de proprietate a cărui anulare se solicită –a emis în condiţii de deplină legalitate, singurul moştenitor care a formulat cerere de reconstituire şi a urmat procedura prealabilă a Legii nr. 247/2005, fiind numai pârâtul, iar reclamanţii nu au contestat actele premergătoare emiterii titlului, eliberat pe numele fratelui lor, şi nici nu au urmat procedura prealabilă de reconstituire a proprietăţii, până la contestarea în instanţă a titlului, se priveşte a fi neîntemeiată acţiunea promovată, motiv pentru care s-a dispus respingerea a acesteia.(s.c. nr. 254 din 18.02.2009)