Judecatoria Radauti

Dosar numarul Data actiunii Obiectul actiunii
7262/285/2010 23.11.2010 pretenţii
7263/285/2010 23.11.2010 servitute
7264/285/2010 23.11.2010 acţiune în constatare
7265/285/2010 23.11.2010 acţiune în constatare
7266/285/2010 23.11.2010 acţiune în constatare
7267/285/2010 23.11.2010 acţiune în constatare
7268/285/2010 23.11.2010 acţiune în constatare
7269/285/2010 23.11.2010 acţiune în constatare
7270/285/2010 23.11.2010 acţiune în constatare
7271/285/2010 23.11.2010 somaţie de plată
7272/285/2010 23.11.2010 anulare proces verbal de contravenţie plângere O.G. 92/2003
7273/285/2010 23.11.2010 plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.
7274/285/2010 23.11.2010 plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.
7275/285/2010 23.11.2010 vătămarea corporală gravă (art. 182)
7276/285/2010 23.11.2010 infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice (O.U.G nr. 195/2002) art. 87 al. 1 - O.U.G. 19
7277/285/2010 23.11.2010 furtul (art.208 C.p.) art. 192 al. 2, 26 C. penal rap. la art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. "a, e, g, i
7278/285/2010 23.11.2010 infractiuni la regimul vamal (Legea nr.141/1997) art. 270 al. 1, 3 comb. cu art. 274 din Lg. 86/2006
7279/285/2010 24.11.2010 propunere de arestare preventivă a inculpatului (art. 149 ind 1. C.p.p.)
7280/285/2010 24.11.2010 revendicare imobiliară radiere intabulaare
7281/285/2010 24.11.2010 anulare proces verbal de contravenţie plângere O.U.G. 109/2005
7282/285/2010 24.11.2010 anulare proces verbal de contravenţie plângere O.U.G. 195/2002
7283/285/2010 24.11.2010 anulare proces verbal de contravenţie plângere H.C.L 409/2008
7284/285/2010 24.11.2010 acordare personalitate juridică
7285/285/2010 24.11.2010 rezoluţiune contract
7287/285/2010 24.11.2010 fond funciar plângere Lg. 18/1991
7288/285/2010 24.11.2010 uzucapiune
7289/285/2010 24.11.2010 actiune în daune contractuale
7290/285/2010 24.11.2010 actiune în daune contractuale
7291/285/2010 24.11.2010 plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.
7292/285/2010 24.11.2010 actiune în daune delictuale