Judecatoria Caracal

Judecatoria Caracal
Dosar numarul Data actiunii Obiectul actiunii
5478/207/2006 07.11.2006 hotarâre care sa tina loc de act autentic
5479/207/2006 07.11.2006 hotarâre care sa tina loc de act autentic
5480/207/2006 07.11.2006 hotarâre care sa tina loc de act autentic
5481/207/2006 07.11.2006 somaţie de plată
5482/207/2006 07.11.2006 acţiune în constatare
5483/207/2006 07.11.2006 hotarâre care sa tina loc de act autentic
5484/207/2006 07.11.2006 hotarâre care sa tina loc de act autentic
5485/207/2006 07.11.2006 acţiune în constatare
5486/207/2006 07.11.2006 ordonanţă preşedinţială
5505/207/2006 08.11.2006 cerere de reabilitare (art.494 şi următoarele C.p.p., art.134 şi următoarele C.p.)
5509/207/2006 08.11.2006 plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.
5510/207/2006 08.11.2006 plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.
5487/207/2006 08.11.2006 investire cu formulă executorie
5488/207/2006 08.11.2006 succesiune
5489/207/2006 08.11.2006 pensie întreţinere
5490/207/2006 08.11.2006 succesiune
5491/207/2006 08.11.2006 divorţ
5492/207/2006 13.04.2007 anulare proces verbal de contravenţie
5493/207/2006 08.11.2006 restituire metale preţioase
5494/207/2006 08.11.2006 rezoluţiune contract
5495/207/2006 13.04.2007 anulare proces verbal de contravenţie
5496/207/2006 08.11.2006 plângere contravetionala
5497/207/2006 08.11.2006 încredinţare minor
5498/207/2006 08.11.2006 pretenţii
5499/207/2006 08.11.2006 acţiune în constatare
5500/207/2006 08.11.2006 divorţ
5501/207/2006 08.11.2006 acţiune în constatare
5504/207/2006 08.11.2006 contestaţie la executare
5506/207/2006 08.11.2006 succesiune
5507/207/2006 08.11.2006 investire cu formulă executorie