Judecatoria Cornetu

Dosar numarul Data actiunii Obiectul actiunii
1/1748/2006 02.10.2006 încuviinţare executare silită
2/1748/2006 02.10.2006 încuviinţare executare silită
25/1748/2006 09.10.2006 autorizarea intrării în încăperi (Art. 384 ind.1 al. 2 C.p.c.)
54/1748/2006 16.10.2006 investire cu formulă executorie
56/1748/2006 16.10.2006 încuviinţare nume
39/1748/2006 11.10.2006 anulare act
55/1748/2006 16.10.2006 revendicare imobiliară
53/1748/2006 16.10.2006 fond funciar EMITERE TITLU PROPRIETATE
41/1748/2006 12.10.2006 anulare act
65/1748/2006 17.10.2006 divorţ
43/1748/2006 13.10.2006 divorţ
72/1748/2006 18.10.2006 revendicare imobiliară
68/1748/2006 17.10.2006 evacuare
57/1748/2006 16.10.2006 plângere contravetionala
40/1748/2006 12.10.2006 grăniţuire
67/1748/2006 17.10.2006 uzucapiune
73/1748/2006 18.10.2006 anulare act
69/1748/2006 17.10.2006 divorţ
59/1748/2006 16.10.2006 plângere contravetionala
45/1748/2006 13.10.2006 divorţ
44/1748/2006 21.06.2007 anulare act
58/1748/2006 16.10.2006 plângere contravetionala
71/1748/2006 18.10.2006 divorţ
46/1748/2006 13.10.2006 somaţie de plată
60/1748/2006 16.10.2006 plângere contravetionala
61/1748/2006 04.05.2007 anulare proces verbal de contravenţie
66/1748/2006 17.10.2006 evacuare
74/1748/2006 19.10.2006 plângere contravetionala
70/1748/2006 18.10.2006 declararea judecătorească a morţii
81/1748/2006 19.10.2006 plângere contravetionala