Judecatoria Patarlagele

Judecatoria Patarlagele
Dosar numarul Data actiunii Obiectul actiunii
2253/277/2006 11.12.2006 succesiune
2254/277/2006 12.12.2006 divorţ
2255/277/2006 12.12.2006 fond funciar
1/277/2006 (2256/277/2006) 12.12.2006 pensie întreţinere
2257/277/2006 12.12.2006 fond funciar
2258/277/2006 10.05.2007 fond funciar
2259/277/2006 12.12.2006 pensie întreţinere
2260/277/2006 12.12.2006 pretenţii
2261/277/2006 12.12.2006 obligaţie de a face
2262/277/2006 12.12.2006 fond funciar
2263/277/2006 12.12.2006 grăniţuire
2264/277/2006 12.12.2006 hotarâre care sa tina loc de act autentic
2265/277/2006 12.12.2006 fond funciar
2266/277/2006 12.12.2006 succesiune partaj succesoral
2267/277/2006 12.12.2006 evacuare
2268/277/2006 13.12.2006 obligaţie de a face
2269/277/2006 13.12.2006 fond funciar
2270/277/2006 22.05.2009 obligaţie de a face
2271/277/2006 13.12.2006 fond funciar
2273/277/2006 13.12.2006 cerere de eşalonare a amenzii penale (art.425 alin.2 C.p.p.)
2274/277/2006 13.12.2006 fond funciar nulitate absolută parţială titlu propr.
2275/277/2006 13.12.2006 succesiune partaj succesoral
2276/277/2006 13.12.2006 încuviinţare executare silită
2277/277/2006 13.12.2006 somaţie de plată
2278/277/2006 13.12.2006 cerere de întrerupere a executării pedepsei (art.455 C.p.p.)
2279/277/2006 13.12.2006 plângere contravetionala O.U.G. 195/2002
2280/277/2006 13.12.2006 plângere contravetionala O.U.G. 195/2002
2281/277/2006 13.12.2006 încuviinţare executare silită declinare de competenţă
2282/277/2006 13.12.2006 încuviinţare executare silită declinare de competenţă
2283/277/2006 13.12.2006 încuviinţare executare silită declinare de competenţă